Родительское собрание на тему "Экстремизмнің алдың алу туралы Қазақстан Республикасының Заңы / Влияние религиозных течений и сектантства на взрослых и психику детей и подростков" » Школа-гимназия №30 им. Д.Ф. Снегина
Приемная:
+7(727) 262-12-65
Бухгалтерия
+7(727) 264-13-76
Версия
для слабовидящих
» » Родительское собрание на тему "Экстремизмнің алдың алу туралы Қазақстан Республикасының Заңы / Влияние религиозных течений и сектантства на взрослых и психику детей и подростков"
08
ноябрь
2019

Родительское собрание на тему "Экстремизмнің алдың алу туралы Қазақстан Республикасының Заңы / Влияние религиозных течений и сектантства на взрослых и психику детей и подростков"

Күн тәртібі/Повестка дня


1. Діни ағымдар мен секталардың ересектерге, сонымен қатар балалар мен жасөспірімдердің психикасына ықпалы. Экстремизм мен терроризм қаупі. Экстремизмнің  алдың алу туралы Қазақстан Республикасының ЗаңыВлияние религиозных течений и сектантства на взрослых и психику детей и подростков. Опасность экстремизма и терроризма. Закон Республики Казахстан «О профилактике экстремизма».


2. 1 тоқсан қорытындысы/Итоги 1 четверти

3. Құқықтық оқыту/Правовой всеобуч:

1-4 классыБалаға білуге және күнделікті өмірде қолдануға үйретуге қажетті негізгі ережелер: өрт қауіпсіздігі, өзен-суға қатысты қауіпсіздік, гигиена, қоғамдық дәретханалардағы тәртіп ережесі, табиғат аясында өзін ұстай білу, салауатты өмір салты / Главные правила в жизни, которые необходимо знать, выполнять и научить пользоваться ребёнка: пожарной безопасности; нахождения у водоёмов; гигиены, правила поведение в общественных туалетах; поведения на природе; здорового образа жизни

5-8 классыМектептегі орта буындағы оқушылардың өтпелі кезеңіндегі психофизиологиялық ерекшеліктері (өтпелі жас). Балаларды тәрбиелеу бойынша психологтың ұсыныстары / Возрастные психофизиологические особенности   школьников среднего звена (переходный возраст). Рекомендации психолога по воспитанию детей.

9-11 классыҚазақстан Республикасының Неке (ерлі-зайыпты) және отбасы туралы кодексі - Отбасы және неке қатынастары саласындағы заңнама жүйесі. Бала тәрбиесінде ата-ананың өзінің үлгі көрсете алуы. Жоғары сынып оқушыларын болашақ ата-ана ретінде тәрбиелеу. Отбасылық дәстүрлер. Ұрпақ жалғастығы  Кодекс Республики Казахстан О браке (супружестве) и семье - систематизация законодательства в области семейно-брачных отношений. Пример родителей в воспитании детей. Воспитание старшеклассников как будущих родителей. Семейные традиции. Преемственность поколений. 

4. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес- ортақ парызымыз»/ «Борьба с коррупцией наш общий долг»


5. Жасөспірімдер арасындағы зорлық-зомбылық алдын алу және ескерту/Профилактика и предупреждение насилия среди подростков


6. Әр түрлі мәселелер/Разное (ПДД/жолда жүру ережесі, ТБ/техника қауіпсіздігі,песещаемость/сабаққа қатысуы , мектеп формасы/ школьная форма)